image description
De QuickScan: mkb advies voor jouw bedrijf

Gratis, eenvoudig en snel

Wil je weten hoe jouw bedrijf ervoor staat? Reflect4Business biedt een eenvoudige en gratis test aan: de QuickScan! Binnen 3 minuten beantwoord je 20 stellingen. De persoonlijke rapportage die hieruit volgt geeft inzicht in je mkb onderneming, geeft advies en houdt als het ware een spiegel voor. Hoe toekomstproof is jouw bedrijf? Test het nu!

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld; uw privacy staat voorop. Lees voor meer informatie onze privacy policy.

Stellingen

Onze onderneming is sterk gericht op het doen van investeringen teneinde haar positie richting de toekomst veilig te stellen.

De verkopers bij onze onderneming zijn vooral gericht op het scoren van orders.

Bij onze organisatie is op elk moment up-to-date inzicht in de financiële situatie.

Binnen ons bedrijf kunnen we weinig rekening houden met eigen inbreng van medewerkers.

productspecificaties zijn bij onze organisatie op orde en goed gedocumenteerd.

Productinnovatie is bij ons minder relevant; onze producten voorzien al jaren in de behoefte van onze klanten.

IT is binnen ons bedrijf niet zo belangrijk; we doen het hoogst noodzakelijke.

Onze onderneming is steeds bezig met het verbeteren en verduurzamen van bedrijfsprocessen.

Er is geen directe noodzaak dat onze medewerkers worden geïnformeerd over het bedrijf; zij worden geacht productief te zijn.

De verkoopmedewerkers bij onze onderneming beschikken over domeinkennis van hun klanten.

Ons bedrijf denkt na over de gevolgen van grote internationale thema's.

Binnen onze organisatie volgen we alleen die zaken in de omgeving die direct van invloed zijn op ons bedrijf.

Onze onderneming stelt zich open voor collega-ondernemers om gezamenlijk te leren.

Er wordt bij onze organisatie veel energie gestoken in het vergroten van kennis, vaardigheden en motivatie van medewerkers.

Er is uitgebreide kennis over de producten en toepassingen aanwezig binnen brede lagen van ons bedrijf en deze kennis wordt ook met klanten gedeeld.

Binnen ons bedrijf sturen we onze leveranciers sterk op kosten.

Ons bedrijf streeft naar grondige marktkennis teneinde tijdig en met de juiste propositie op nieuwe kansen te kunnen reageren.

Binnen onze onderneming weten wij zelf het beste waar onze klanten behoefte aan hebben.

Onze producten en processen hebben zich uitgebreid bewezen; aanpassingen voegen weinig toe.

De meeste externe ontwikkelingen raken onze onderneming niet.